Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Μπλε βάτραχος, εξωτικός και επικίνδυνος

Perierga.gr - Ο μπλε βάτραχος!Ο μπλε βάτραχος ή «βέλος δηλητήριο», όπως είναι η κοινή ονομασία του συναντάται στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Αντίθετα με τα περισσότερα είδη βατράχων λειτουργεί κυρίως την ημέρα και έχει έντονο χρώμα δέρματος, συνήθως μπλε. Το δέρμα του είναι ιδαίτερα τοξικό και οφείλει το όνομά του στην τοξικότητα αυτή καθώς οι γηγενείς πληθυσμοί συνήθιζαν να χρησιμοποιούν το δηλητήριό του για να μολύνουν τις αιχμές των βελών τους.

photo by: link
Perierga.gr - Ο μπλε βάτραχος!photo by: link
Perierga.gr - Ο μπλε βάτραχος!photo by: link
Perierga.gr - Ο μπλε βάτραχος!photo by: link
Perierga.gr - Ο μπλε βάτραχος!photo by: link
Perierga.gr - Ο μπλε βάτραχος!photo by: link
Perierga.gr - Ο μπλε βάτραχος!photo by: link
Perierga.gr - Ο μπλε βάτραχος!photo by: link
Perierga.gr - Ο μπλε βάτραχος!photo by: link
Perierga.gr - Ο μπλε βάτραχος!
http://perierga.gr/