Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Εντυπωσιακό κτήριο στην Ταϊπέι

Perierga.gr - Φουτουριστικό κέντρο τεχνών!Το φουτουριστικό αυτό κτήριο στεγάζει το κέντρο τεχνών της Ταϊπέι και σχεδιάστηκε από τους Αμερικανούς αρχιτέκτονες του Studio B+U. Για τη σχεδίαση και υλοποίηση του σχεδίου χρησιμοποιήθηκε μια πρωτότυπη διαδικασία που χρησιμοποίησε σα βάση πραγματικούς ήχους!

Η μορφολογία και το σχήμα του κτηρίου σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας ηχητικά κύμματα που αναλύθηκαν και μετασχηματίστηκαν σε τρισδιάσταες απεικονίσεις. Το συγκρότημα αποτελέιται από τρία επι μέρους κτήρια, το «Μεγάλο Θέατρο», το «Θέατρο» και το «Πολυμορφικό Θέατρο». Τα δύο πρώτα βρίσκονται στο βορρά ενώ το τρίτο είναι ανασηκωμένο στον αέρα.http://perierga.gr/
Perierga.gr - Φουτουριστικό κέντρο τεχνών!
Perierga.gr - Φουτουριστικό κέντρο τεχνών!
Perierga.gr - Φουτουριστικό κέντρο τεχνών!
Perierga.gr - Φουτουριστικό κέντρο τεχνών!
Perierga.gr - Φουτουριστικό κέντρο τεχνών!
Perierga.gr - Φουτουριστικό κέντρο τεχνών!
Perierga.gr - Φουτουριστικό κέντρο τεχνών!

Perierga.gr - Φουτουριστικό κέντρο τεχνών!
Perierga.gr - Φουτουριστικό κέντρο τεχνών!